ASAP.be logo wit

Inspiratiesessie

NAAR DE Q&A
Rudi Peeters

Rudi Peeters

CIO KBC

Ruben Peumans

Ruben Peumans

CEO ASAP HR GROUP

Q&A

@Rudi Peeters - Is Blockchain een ‘energy-consuming’ systeem? 

De meeste blochchain toepassingen zijn private blockchains en deze draaien op eigen computers. Dit betekent dat er geen “mining” nodig is. Dit is anders voor public blockchain toepassingen, waarvan bitcoin een voorbeeld is. Hierbij dient het vertrouwen ‘gemined’  te worden en deze zijn inderdaad ‘energy-consuming’. 

@Ruben Peumans - Welke invloed heeft covid-19 op ASAP?  

We hebben onze business via thuiswerk kunnen verderzetten. Dit was mogelijk doordat we bij ASAP een tijd geleden geïnvesteerd hebben in digitale toepassingen. Momenteel wordt er veel minder beroep gedaan op uitzendarbeid en daardoor hebben we een aanzienlijke terugval in omzet. We zien slechts een geleidelijk herstel. We verwachten niet dat dit terug hetzelfde zal worden als voor Corona. Er zal immers geen ‘voor’ en ‘na’ Corona zijn. We zullen ons aanpassen aan de nieuwe context. 

@Ruben Peumans - Hoe heeft ASAP ervoor gezorgd dat de medewerkers de transformatie mee hebben omarmd? 

Er wordt heel veel gecommuniceerd en daarnaast herhalen we continu de ‘why’. Hiermee creëren we ook een ‘sense of urgency’. Daarnaast hebben we ook met heel veel enthousiasme gezorgd dat onze medewerkers de verandering mee uitdragen. Transformatie brengt groeipijnen met zich mee en zorgt dat mensen uit hun comfortzone dienen te komen. Hier hebben we bij ASAP ook begrip voor en we geven hen de ruimte om zich aan te passen. 

@Rudi Peeters - Worden de klassieke banken niet overruled door niet-bancaire spelers die ook een ‘trusted’ betalingsverkeer garanderen? 

Dat klopt.  
Dat is één van de redenen waarom wij nu al enkele jaren zelf met Blockchain bezig zijn om te zien waar er bedreigingen zijn, maar ook waar we opportuniteiten zien.  Onze ervaring is dat we vandaag meer opportuniteiten zien dan bedreigingen.   

Tevens trachten we dan ook meerwaarde toe te voegen door een platvorm te worden. Bij KBC hebben we dergelijk platvorm gebouwd met tal van extra (niet-financiële) diensten (vb. aankoop trein, bus tickets, parkeer services,…. Ik zie voor meerdere sectoren toekomst in het opzetten van een platform of om in een bestaand platform meerwaarde te brengen.   Bekijk de waardeketen van je klant E2E en zoek naar E2E oplossingen met partners.  Blockchain kan hiervoor een enabler zijn.   

@Ruben Peumans - Zijn potentiële uitzendmedewerkers wel mee met de digitale wereld? 

Het is inderdaad niet voor iedereen weggelegd, echter zien we in huidige tijden dat velen de weg spontaan vinden naar digitale toepassingen. Niettegenstaande wil ASAP er voor iedereen zijn. Ons kantorennetwerk blijft dan ook belangrijk, waarbij we de balans zoeken tussen digitaal en fysiek connecteren. 

@Ruben Peumans / Rudi Peeters - In hoeverre kan je medewerkers die thuiswerken vertrouwen dat ze effectief aan het werk zijn? 

Je medewerkers vertrouwen is de basis. We hebben ook veel begrip dat het voor medewerkers in deze context (zeker met kinderen thuis) niet evident is. We meten als organisatie de output, niet de input. Ze zijn flexibel en daar zijn we zeer dankbaar voor. Ook als iedereen terug op kantoor aan het werk gaat, zal het belangrijk zijn dat we hen het vertrouwen blijven geven en niet opnieuw gaan controleren.  
Het meten van output (resultaat) i.p.v. input (uren die ze werken en wanneer ze werken) wordt belangrijker.  Dat zal een grote transformatie zijn voor veel bedrijven. 

@Ruben Peumans – Waar moet ASAP eind 2021 staan opdat je tevreden bent? 

De focus ligt op onze 5 toekomstambities en daar willen we voortgang in maken. Daarnaast willen we uiteraard ook zeer marktcompetitief zijn en stimuleren we binnen onze organisatie een experimentele mindset. Ik zal tevreden zijn als ik zie dat deze mindset in onze ganse organisatie aanwezig is eind 2021. Ik ben er alvast van overtuigd dat we op de goede weg zijn. Ik zie dat medewerkers nieuwe mogelijkheden en digitale middelen omarmen en dat doet me plezier. 

@Rudi Peeters – Hoe is de verander-mindset bij KBC. 

Die is heel positief; de wil om te veranderen is er. We steken voornamelijk heel veel energie in het leren falen. Het is immers 100 keer makkelijker om een project op te starten dan te stoppen. Dat zit niet in onze genen; we willen niet falen. We zouden allemaal een “Wall of shame” in de organisatie dienen te installeren.  

De beste manier om te veranderen is ook de context te veranderen (zoals corona onze context nu veranderd).  Mensen zijn niet tegen verandering, maar mensen hebben niet graag dat je hen verandert.  Verander de context en mensen veranderen zelf.   

@Ruben Peumans - Gaat ASAP blockchain technologie implementeren?  

Er is veel interesse om deze technologie te omarmen mede dankzij Rudi, die deze technologie heel eenvoudig heeft uitgelegd. In het kader van onze toekomstambities zien we alvast tal van mogelijkheden.